Francuska kompanija EGIS zainteresovana za Aerodrome od sjutra u CG!

Predstavnici francuske kompanije EGIS, koja je zainteresovana je da se učestvuje na javnom pozivu za dodjelu koncesije za upravljanje aerodromima u CG, boraviće sjutra u CG!

Predstavnici te kompanije posjetiće zvanične institucije u Crnoj Gori kako bi se uvjerili u sadašnje stanje aerodroma u Crnoj Gori. Kompanija EGIS, trenutno upravlja sa 17 aerodroma na četiri kontinenta i u osam zemalja i ima preko 27 miliona putnika transferisanih sa aerodroma kojima upravljaju. EGIS ima preko 11.500 zaposlenih, a godišnji promet je oko 800 miliona eura i ta firma je  specijalizovana je za sve vrste inžinjeringa. U Evropskoj uniji upravljaju aerodromima Antverpen, Ostende, Po Ortez, Larnaka, Brest, dok u Brazilu rukovode aerodromom u Sao Paolo.

Osnivač EGIS je francuska državna štedionica, Caisse d Epargne i od 2011. godine EGIS je lider u Francuskoj u civilnom inžinjeringu koji uključuje izgradnju puteva, željeznice, aerodroma i nukleranih postrojenja.