Gostujuće predavanje - mr Rajko Uskoković

U okviru nastave na predmetu Strateški menadžment turističke destinacije, na Fakultetu za Menadžment u Herceg Novom, održano je predavanje mr Rajka Uskokovića, predsjednika Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i direktora kompanije Valgo Montenegro, koja se bavi remedijacijom tla i odvoženjem taloga od pjeskarenja brodova. Tema predavanja bila je: Valorizacija suprastrukture turističke destinacije na primjeru Brodogradilišta Bijela.

www.fn-hn.com