Udruženje

Osnovano u novembru 2017. godine, UFCP (Udruženje francusko-crnogorskih preduzeća) ima za cilj, pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Francuske, da promoviše osnivanje i rast francuskih kompanija u Crnoj Gori i jača veze između francuskih i crnogorskih kompanija. UFCP okuplja francuske kompanije, uključujući Societe Generale, Renault Alliance, Ingerop, Montenegro Resort Company, Sanofi, Servier, Adriatrek. UFCP takođe ima članove brojne crnogorske kompanije koje su povezane sa Francuskom ili su voljne da rade sa francuskim kompanijama, uključujući nekoliko advokatskih firmi, turističkih operatora, hotela, restorana, kompanije za obezbjeđenje ili kompanije povezane sa poslovnim sektorom i energijom.

Djelatnost Udruženja podrazumijeva informisanje njegovih članova i orgnizovanje svih događaja koji mogu biti korisni za postizanje postavljenih ciljeva, tačnije : olakšati i podsticati razmjenu robe i usluga između Francuske i Crne Gore, obavještavati o poslovnim prilikama, doprinositi organizovanju sajmova, izložbi, konferencija ili učestvovati u svim poduhvatima ovog tipa.

Statut Udruženja francusko-crngorski preduzeća

Izvještaj o radu UFCP 2017/18