Vebinar o evropskim i međunarodnim mogućnostima finansiranja na Balkanu

Danas je održan vebinar o evropskim i međunarodnim mogućnostima finansiranja na Balkanu

Business France uz podršku WBIF-a, Francuske razvojne agencije (AFD) i Regionalne ekonomske službe Dunav-Balkan

Program (1 plenarna sesija praćena sa 3 paralelna panela):

Plenarna sesija: prezentacije evropskih, međunarodnih i bilateralnih finansijskih institucija o glavnim projektima finansiranim na zapadnom Balkanu

Adresa dobrodošlice: gospođa Laurence de Touchet, direktor za Centralnu i Istočnu Evropu - Business France
Gospodin Roberto Estellas - Generalni sekretarijat WBIF-a
Gospodin Marco Giuliani - upravnik mandata EIF-a – EIB
Sanja Madžarević - Sujster i g. Marc Tobias Schiffbauer - viši ekonomisti - Grupa Svjetske banke
Gospođa Jasmina Glišović - Direkcija za kredite i društveni razvoj – CEB
Gospodin Dominikue Hautbergue - šef regionalne kancelarije – Francuska agencija za razvoj (AFD)
Gospođa Florence Dobelle - šef Ekonomske regionalne službe Dunav-Balkan – Trésor France
Gospođa Liliana Tanguy - poslanica u francuskom parlamentu

Panel 1: Koje vrste javno-privatnih partnerstava za koje projekte?
Panel 2: Željeznički prevoz
Panel 3: Energija - Životna sredina - Klimatske promjene